Terms and Conditions

Terms and Conditions คือข้อบังคับและเงื่อนไขของทางเว็บ Ufabettersm4.com ซึ่งได้จัดทำขึ้นมาเพื่อป้องกันความผิดพลาดในส่วนอื่น ๆ ที่ทางเว็บไซต์อาจจะเข้าไม่ถึง และเพื่อสิทธิประโยชน์ของเว็บไซต์และผู้ใช้โดยตรง ซึ่งก่อนที่ท่านจะเข้ามาใช้บริการของเรา เราแนะนำให้ท่านได้ทำความเข้าใจและอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพราะถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นมา ทางเว็บไซต์ของเราไม่มีการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ประสบการณ์ผู้ใช้: ผู้ใช้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เราถึงจะให้บริการแก่ท่านได้ แต่ถ้าอายุของท่านไม่ถึงเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้ ทางเรามีสิทธิ์ปฏิเสธในการให้บริการได้ทันที
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล: เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้อย่างดีที่สุด ไม่ให้หลุดออกไปสู่สาธารณะ หรือ บุคคลที่สามให้เป็นอันตรายต่อลูกค้าอย่างเด็ดขาด
  3. การใช้งาน: ท่าต้องใช้งานเว็บไซต์ Ufabettersm4.com ของเราให้ตรงกับกฎระเบียบที่เรากำหนดเอาไว้ ทั้งการเดิมพันในเกมต่าง ๆ การฝากเครดิต การถอนเครดิต หรือ การทำธุรกรรมทุกรูปแบบ
  4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ: เมื่อเกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นจากการใช้งานของผู้ใช้ หรือ ของทางเว็บไซต์ เราไม่มีนโยบายในการรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น ๆ
  5. การยกเลิกสมาชิก: การสงวนสิทธิ์ หรือ การยกเลิกสถานะสมาชิกของท่านจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ใช้ได้ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับและละเมิดเงื่อนไขที่เราตั้งเอาไว้เท่านั้น
  6. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข: ทางเว็บ Ufabettersm4.com มีสิทธิ์ในการเพิ่มกฎข้อบังคับ หรือ ปรับปรุงเงื่อนไขอื่น ๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้รับทราบล่วงหน้า
  7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา: การนำรูปภาพ วีดีโอ หรือ ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของเราไปเผยแพร่ในช่องทางอื่นๆ ถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเราโดยตรง ซึ่งจะมีโทษขั้นสูงสุด
  8. ข้อตกลงทางกฎหมาย: ข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ในการดูแลของกฎหมาย หากมีการโต้เถียงหรือขัดแย้งจะถูกไต่สวนตามกฎหมายเท่านั้น
  9. การติดต่อ: สำหรับท่านใดที่ต้องการติดต่อสอบถามในข้อมูลเชิงลึก สามารถติดต่อผ่านทาง  contact@Ufabettersm4.com
  10. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข: เมื่อท่านได้เริ่มใช้บริการเว็บ Ufabettersm4.com แล้ว ทางเราจะถือว่าท่านยอมรับกฎข้อบังคับและเงื่อนไขของเราทุกกรณี